Nieuwbouw in Beckum

In het gezellige dorp Beckum is het goed wonen en fijn leven.
In samenwerking met de Dorpsraad van Beckum en de Gemeente Hengelo doen wij er alles aan om dit zo te houden. Het doel van Beckum is het in stand houden van de leefbaarheid en waar mogelijk te verbeteren. Belangrijk onderdeel hierin is het bieden van voldoende woningaanbod.

Laat ons daarom weten hoe u hier tegenaan kijkt! Bent u zelf op zoek naar een passende woning, en zo ja aan welke voorwaarden moet deze woning dan voldoen. We willen zo goed mogelijk in kaart brengen wat de behoefte is, zodat we daar gezamenlijk een goed plan kunnen realiseren.

Doe mee aan ons onderzoek en geeft uw behoefte aan. Hoewel de officiële verkoop in een later stadium van start zal gaan is dit hét moment om jouw interesse en woonwensen kenbaar te maken.

IK BEN GEÏNTERESSEERD

Locatie

Locatie

De afgelopen vier jaren hebben de inwoners van Beckum en Oele zich ingezet om de plannen die ze in het kader van het dorpsplanplus traject hadden geformuleerd, te realiseren en vastgelegd in het Dorpsplan Beckum en Oele 2012-2016.
Er is hard gewerkt en veel agendapunten zijn afgerond. De werkwijze is door de belanghebbenden positief bevonden. Dit heeft geresulteerd in het 2e Dorpsplan, met een nieuwe Dorpsagenda. Een aantal al gemaakte plannen, die nog niet op orde zijn, zijn hierin meegenomen. Maar ook nieuwe plannen zijn toegevoegd. Deze laatst genoemde plannen zijn tot stand gekomen op de stemavond waar alle inwoners van Beckum en Oele hun voorkeur kenbaar konden maken. Alle onderwerpen dragen bij aan het vergroten van de leefbaarheid en vitaliteit van Beckum en Oele en zijn door de bewoners als belangrijkste agendapunten aangewezen.
De komende jaren (2017 tot en met 2020) gaan we ons gezamenlijk inspannen om de plannen in deze uitvoeringsagenda te realiseren.

Geïnteresseerd

Inschrijving

Middels onderstaand digitaal formulier kunt u zich aanmelden en uw interesse kenbaar maken. Wij bieden tevens de kans om in dit voortraject uw woonwensen in kaart te brengen. Dit kan via de online vragenlijst die u na inschrijving kunt invullen.

  • Persoonsgegevens
  • Enquête

Enquête